Výroční zprávy
Výroční zpráva obce Němčice za rok 2019
Výroční zpráva obce Němčice za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Zveřejněná informace dle zákona 106/1999 Sb
Zveřejnění informace dle zákona 106/1999 Sb.

odpověď na dotaz


Podání informace podle zákona č.106/1999 Sb.

Vyplnění dotazníku


Podání informace dle zákona č.106/1999

Obecní úřad odpověděl na dotaz ohledně nakládání s odpady.


Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008