Obecně závazné vyhlášky
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška 2/2020 o místním poplatku za komunální odpad
Obecně závazná vyhláška č.1/2020 - koeficient
OZV č.3/2019 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č.1/2019 - zrušovací požární řád, úhrada stočné
OZV č.1/2018 - zrušovací vyhláška -veřejný pořádek
Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o školském obvodu MŠ
Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o školském obvodu ZŠ
OZV č.1/2015 - o stanovení systému tříděného odpadu