Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška 2/2020 o místním poplateku za odpad
Obecně závazná vyhláška č.1/2020
OZV č.3/2019 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č.1/2019
OZV č.1/2018 - zrušovací vyhláška
Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o školském obvodu MŠ
Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o školském obvodu ZŠ