Výroční zprávy a informace zveřejněné dle zákona č
Výroční zpráva obce Němčice za rok 2023
Výroční zpráva obce Němčice za rok 2022
Výroční zpráva obce Němčice za rok 2021
Podání informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Podání informace dle zákona č.106/1999 Sb.
Podání informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva obce Němčice za rok 2020
Výroční zpráva obce Němčice za rok 2019
Podání informace dle zákona č.106/1999 Sb - dotazník
Podání informace dle zákona 106/1999 Sb.
Výroční zpráva obce Němčice za rok 2018
Podání informace dle zákona 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2017