Povinná publicita
Obnova vybavení obecní budovy v Němčicích
Rekonstrukce veřejného rozhlasu
Oprava hasičské zbrojnice v Němčicích
Obnova části hygienického vybavení OÚ Němčice
Pročištění a oprava kanalizace - náprava povodňových škod 2013