Povinná publicita
Publicita - obecní vodovod a související objekty v obci Němčice - podpora od Jihočeského kraje
Obecní vodovod a související objekty v obci Němčice
Rekonstrukce veřejného osvětlení za přispění dotace POV JK
Obnova vybavení obecní budovy v Němčicích
Rekonstrukce veřejného rozhlasu
Oprava hasičské zbrojnice v Němčicích
Obnova části hygienického vybavení OÚ Němčice
Pročištění a oprava kanalizace - náprava povodňových škod 2013