Usnesení ze zasedání
Zápis z ustavujího zasedání Zastupitelstva obce Němčice dne 22.2.2019