Úřední deska
Informace o schválení nápravných a preventivních opatření - kontrola MV ČR
Kontrola výkonu samostatné působnosti obce - zápis nápravných a preventivních opatření
Volby - Parlament ČR - jmenování zapisovatele
Volby 2021 - Parlament ČR - počty členů
Porovnání všech položek pro stočné za rok 2020
Informace finančního úřadu na rok 2021
Leták činnosti Energy Centre České Budějovice
Informace pro vlastníky pozemků
Veřejná vyhláška - opatření obecní povahy
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Upozornění na zákon vodní a zákon o vodovodech a kanalizacích
Nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020
Opatření obecné povahy změna č. 1 - bobr evropský
Informace společnosti E.ON. - odstranění dřevin ohrožující distrubuční síť
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Požární bezpečnostní desatero
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Žádost o vyvěšení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejná vyhláška - změna zákona 289/1995 Sb o lesích
Zveřejnění plakátu společnosti E.ON ČR
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje JK
Návod při změně adresy trvalého bydliště
Program rozvoje územního obvodu J.k. 2014-2020
Úřední deska - archiv změn