Úřední deska
Obnova zámeckého parku v Němčicích
Oznámení o zasedání ZO 7-2020
Přerušení dodávky el. energie ve dnech 26.-27.10.2020
Informace pro vlastníky pozemků
Informace pro zemědělce - integrované šetření v zemědělství 2020
Jmenování zapisovatele do voleb kraje a senátu
Volby do zastupitelstev krajů a senátu ČR konané 2.-3.10.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecní povahy
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Upozornění na zákon vodní a zákon o vodovodech a kanalizacích
Nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020
Opatření obecné povahy změna č. 1 - bobr evropský
Informace společnosti E.ON. - odstranění dřevin ohrožující distrubuční síť
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Požární bezpečnostní desatero
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
Dodatečné komunální volby v obci Němčice - Výsledky
Oznámení Finančního úřadu - daňová přiznání rok 2019
Žádost o vyvěšení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
SOŠP - návrh rozpočtu 2018 a rozpočtová opatření 2017
Veřejná vyhláška - změna zákona 289/1995 Sb o lesích
Zveřejnění plakátu společnosti E.ON ČR
Schválený rozpočet na rok 2017 SMOOS

Rozpočet byl schválen VH SMOOS dne 13.6.2017, je zároveň vyvěšen
na stránkách www.smoos-st.cz.


Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje JK
Návod při změně adresy trvalého bydliště
Program rozvoje územního obvodu J.k. 2014-2020
Úřední deska - archiv změn