Úřední deska
34. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Volby do Evropského parlamentu - změna trvalého pobytu
Volby Evropský parlament 7. a 8. června 2024 - stanovení minimálního počtu členů okrskové komise, počet a sídlo volebního okrsku,
Opatření obecné povahy č.2/2023/OZZL - kormorán velký
Publicita - obecní vodovod a související objekty v obci Němčice
Publicita - poskytnutí dotace z POV Jihočeského kraje na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy MZE
Informace pro vlastníky pozemků
Upozornění na zákon vodní a zákon o vodovodech a kanalizacích
Nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020
Požární bezpečnostní desatero
Žádost o vyvěšení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejná vyhláška - změna zákona 289/1995 Sb o lesích
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje JK
Návod při změně adresy trvalého bydliště
Program rozvoje územního obvodu J.k. 2014-2020
Úřední deska - archiv změn