Úřední deska
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, odstranění dřevin
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Porovnání všech položek pro stočné za rok 2021
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy MZE
Daň z nemovitosti na rok 2022
Leták činnosti Energy Centre České Budějovice
Informace pro vlastníky pozemků
Upozornění na zákon vodní a zákon o vodovodech a kanalizacích
Nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020
Opatření obecné povahy změna č. 1 - bobr evropský
Požární bezpečnostní desatero
Žádost o vyvěšení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejná vyhláška - změna zákona 289/1995 Sb o lesích
Zveřejnění plakátu společnosti E.ON ČR
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje JK
Návod při změně adresy trvalého bydliště
Program rozvoje územního obvodu J.k. 2014-2020
Úřední deska - archiv změn