Úřední deska
Veřejná vyhláška - kabelizace obce
Porovnání všech položek pro stočné za rok 2021
Oznámení o zasedání ZO č.5/2022
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti rok 2022
Oznámení o 16. zasedání zastupitelstva JK
Veřejná vyhláška 4. aktualizace zásad územního rozvoje JK - projednání 10.5.2022 od 12:00 hodin na KÚ
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy MZE
Daň z nemovitosti na rok 2022
Leták činnosti Energy Centre České Budějovice
Informace pro vlastníky pozemků
Veřejná vyhláška - opatření obecní povahy
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Upozornění na zákon vodní a zákon o vodovodech a kanalizacích
Nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020
Opatření obecné povahy změna č. 1 - bobr evropský
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Požární bezpečnostní desatero
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Žádost o vyvěšení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejná vyhláška - změna zákona 289/1995 Sb o lesích
Zveřejnění plakátu společnosti E.ON ČR
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje JK
Návod při změně adresy trvalého bydliště
Program rozvoje územního obvodu J.k. 2014-2020
Úřední deska - archiv změn